23. touko, 2018

Oikeudenmukaisuus – painava ja eri tavoin tulkittu sana. Reilu johtaminen edistää hyvinvointia.

Väki voi huonosti. Sairauspoissaolot lisääntyvät. Ilmapiiri on kuralla. Yksi syy voi olla oikeudenmukaisuuden puute.

Oikeudenmukaisuus on mutkikas ilmiö? Se mikä minun mielestäni on oikeudenmukaista, saattaa kaverin mielestä olla epäoikeudenmukaista, kokonaan tai osin.

Matti Häyryn, Tuija Takalan ja Johanna Ahola-Launosen toimittama artikkeliteos Oikeudenmukaisuuden ongelma on ajattelunsa laajentamiseen pyrkivän lukijan aarreaitta. Taustalla on akateeminen hanke, jonka tarkoituksena oli kartoittaa oikeudenmukaisuuden merkityksiä ja tarjota välineitä sen erilaisten tulkintojen ymmärtämiseen.

Oikeudenmukaista johtamista käsittelevät artikkelissaan Marko Elovainio ja Marketta Virtanen. He luonnehtivat, että yritykset ja työntekijät elävät vaihtosuhteessa. Ihmisten tyytyväisyys riippuu siitä, millaisessa tasapainossa ovat heihin kohdistuvat odotukset sekä niiden täyttämisestä saadut hyödyt. Elämme odotusten ja velvoitteiden kudelmassa, jossa luottamuksella on iso rooli.

Oikeudenmukaisuuden kokemukseen vaikuttaa ihmisen mahdollisuus tulla kuulluksi omassa asiassaan. Olennaista on lisäksi sääntöjen johdonmukaisuus ja selkeys, päätöksenteon puolueettomuus, päätösten perustalla oleva oikea tieto sekä se, että päätökset ovat korjattavissa. Tutkimuksissa on noussut esille lisäksi kohtelun oikeudenmukaisuus.

Näyttöä on saatu, että paremmaksi koettu terveys korreloi johtamisen oikeudenmukaisuuden kanssa. On viitteitä, että epäoikeudenmukaisuuden kokemus on suorassa yhteydessä mm. sydän- ja verisuonijärjestelmän toimintahäiriöihin.

Matti Häyry tutkii oikeudenmukaisuuden käsitettä filosofisesti. Keskiössä ovat tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden, tasapuolisuuden sekä kaikkien asianosaisten huomioonottamisen periaatteet.

Ehkä käytetyin oikeudenmukaisuusteoria on John Rawlsin idea kaikille reilusta sopimuksesta. Periaatteet valitaan ikään kuin tietämättömyyden verhon takana. Sopijat eivät tiedä, mikä heidän oma roolinsa on verhon toisella puolella eli miten sopimukset vaikuttavat heihin itseensä.

Oikeudenmukaisuus voi olla myös vallankäyttöä. Joku aina määrittelee sen tai unohtaa, mikä on oikeudenmukaista, toteaa Johanna Ahola-Launonen.

Aristoteleen näkökulma etiikkaan olivat hyveet. Meitä ohjaavat tunteita säätelevät luonteenhyveet sekä intellektuaalinen hyve eli käytännön järki. Simo Knuuttila kuvaa artikkelissaan Aristoteleen ideaa jakavasta (distributiivisesta) sekä toisaalta oikaisevasta (retributiivisesta) oikeudenmukaisuudesta. Jaamme hyvää ja tarvittaessa korjaamme virheet.

Antiikin ajattelussa oikeudenmukaisuus on perustava sosiaalinen arvo, jota täydentää pyrkimys kohtuuteen.

Kyseessä on ikuinen ja polttava pohdinta. Yhä uusia käytännön kysymyksiä pullahtaa pintaan. Tätä suurta teemaa sovelletaan ihmisten välisissä suhteissa, mutta aina sitä ei ymmärretä ja ikävä kyllä sitä myös raiskataan. Siksi on upeaa, että aiheesta on kirjoitettu näin painava ja kattava teos, kokoelma tutkittua tietoa helposti avautuvassa muodossa.

Äärimmäisen vahva lukusuositus.

 

#oikeudenmukaisuus #reiluus #vaihtosuhde #terveys #johtaminen

Uusimmat kommentit

13.11 | 19:17

Olet varmastikin oikeassa. Häpeä on isosti mukana tässä tematiikassa.

13.11 | 08:05

Kiitos aidoista ajatuksista.

Luulisin, että se mitä seuraa, jos menet kommentoimaan tuollaisessa kuvaamassasi tilanteessa, on luultavasti häpeärangaistus – sinut vain "ignoorataan".

23.09 | 14:48

Hieno syvällinen tunne tässä mukana, arvostan ja yhden ajatuksiisi.

01.09 | 08:09

Kiitos tästä tarinasta ja ajatuksista. Luin tätä ääneen tätini Elsa Pippolan luona Joensuussa.
Terveiset häneltä. Siunausta elämääsi. Tervetuloa Joensuuhun! elsapippola@gmail.com

Jaa tämä sivu