Arvoja kannattaa miettiä, päivittää ja varsinkin soveltaa.

Yhä useammat organisaatiot ottavat tosissaan arvonsa. 

Muistan ajan, jolloin arvojen miettiminen oli pakollinen koreografia. Se hoidetiin, kun kerran kuului. Varsinaista toimintaa niiden ei aina oletettu ohjaavan.

Olin kuluneenn vuoden aikana aktiivisesti mukana useissa arvohankkeissa, joissa henkilöstön ja johdon kanssa mietittiin organisaation arvopohjaa. Niissä juteltiin tosissaan, ja kunnon vääntöjäkin saatiin aikaan.

Maailma muuttuu,n teknologia kehittyy, päämäärät elävät, ja ongelmat mutkistuvat. Valintoja tehdään usein sumussa, ja niiden seurauksia tuskin edes hahmottaa.

Sitä tärkeämpää on, että yritys tietää,n mihin se uskoo ja mikä sille on luovuttamatonta. Ja että asiakkaat tietävät. Kaikenlaiset yhteisöt hyötyvät arvojen kirkastamisesta.

Yksi näistä arvoprosesseistan käytiin pelastusalalla, johon kuuluvat palokunnat, alan järjestöt ja valtion viranomaiset.

Pelastustoimi koskettaa jokaista suomalaista, erityisesti kriiseissä. Jokainen pelastustoimen yhteisö on sitoutunut toimimaan inhimillisesti, ammatillisesti ja luotettavastiTulipalojen sammuttamiseen tarvitaan paloautoja ja letkuja, mutta niitä käyttävät ihmiset, joilla on aiton halu tehdä homma oikein.

Kaupan ala, rahoituslaitokset, teollisuus, ministeriöt, toimistot, start-upit, urheiluseurat ja monet muut miettivät, mille arvoille niiden toiminta perustuu.

Suunnannäyttäjiä ja esikuvian löytyy. Siitä ovat esimerkkeinä monet yhteiskunnalliset yritykset, joita Soilikki Viljanen kuvaa blogissaan Arvovallankumousn on ajankohtainen

Entä mitä sanot siitä, kun perhe mietti arvojaan?

Päivi Heikinheimo kertoo tuoreessa blogissaan Arvotteko arvonne uusperheestä,n joka päätti miettiä perheensä arvot. Keskusteluun osallistuivat äiti ja isä sekä 7-13 -vuotiaat kolme poikaa. Tuloksena oli viisi arvoa: välittäminen, kunnioitus, hauskuus, rehellisyys ja joustaminen.n Esimerkki mille tahansa yhteisölle, se oli aidosti osallistava keskustelu.

Suomessa Euroopan paras työelämä vuonna 2020 -hanke pohti laajasti jo alkumetreillä, mitkä ovat suomalaisenn työelämän arvot. Työelämän arvopohjan ytimeksi kiteytyivät sinnikkyys, luottamus, rohkeus ja tarkoitus.

Kukapa ei viihtyisi työssä, jolla tuntuu olevan tarkoitus? Haluamme kokea jotain merkityksellistä,n kuten tutkimukset ovat osoittaneet. Sinnikkyys muistuttaa sisua, ja luottamusta on jo nyt paljon työpaikoilla. Rohkeutta tarvitsemme ehkä lisää, vaikkapa siten, että tuomme esille reippaasti oman mielipiteemme ja että menemmen pelotta maailmalle.

Jokaisessa yhteisössä ovat arvonsa, on vain aika tehdä ne näkyviksi. Hankkiessamme tavaran tai palvelun ostamme samalla joukon arvoja. Etsiessämme työtä tunnustelemme työpaikan arvoja. Pysyäkön nykytyössä vai lähteäkö muualla, siinä yksi ratkaiseva tekijä on arvopohja.

Tätä kaikkea seuratessani olen vaikuttunut siitä, miten paljon me pohjimmiltaan haluamme hyvää.

#arvot #johtaminen #työelämä2020 #pelastustoimi #merkitys #arvovallankumous