Itseohjautuvat Teal-organisaatiot ravistelevat johtamisajattelua

Itseohjautuvat organisaatiot ovat kuuma teema. Ne ovat menestystarinoita, mutta mahalaskujakin riittää. Ero tulee siitä, miten huolellisesti ja nöyrästi on siirrytty vanhasta uuteen.

Osallistuin kahteen itseohjautuvuuttan käsittelevään seminaariin. Ensimmäinen oli Boardmanin kutsuseminaari. Jälkimmäisen järjesti Varma, osallistujia huikeat 2000.

Teal-mallin mannekiinina on Buurtzorg, hollantilainen hoitoalan yritys, vuonna 2006 perustettun ja nyt noin 15000 henkeä työllistävä säätiöpohjainen globalisoituva yritys, Suomeenkin jo rantautunut. Sillä on vain kaksi johtajaa. Heidän tärkein tehtävänsä on tukea tiimejä, näidenn omista tarpeista käsin. Firmassa on 12 coachia, jotka auttavat tiimejä hankalissa tilanteissa. ”Emme tarvitse apua hallinnolta” on tiimien tyypillinen ajatus, hymyili Buurtzorgin perustaja Jos de Blok Varman webinaarissan Tosin apua saa aina pyydettäessä.

Hallinto tapahtuu äärimmäisen yksinkertaisesti. Johtoryhmää ei ole, ei kirjattua strategiaa eikä hierarkiaa. Tiimeilläkään ole pomoja. Kaikki hoituu tyylillän Keep it small. Keep it simple. Be informal. No control. Kulttuuri perustuu luottamukseen.

Buurtzorg on menestyksekäs kaikilla mittareilla mitattuna. Fokuksessa on asiakas. Tiimit keksivät luovia, toimivia ja innostavia ratkaisuja.n Asiakas- ja henkilöstötyytyväisyys on tapissa (molemmissa 9/10). Palkkataso on korkeampi kuin alalla keskimäärin. Homma perustuu verkostojen luomiseen ja jatkuvaan vuorovaikutukseen.

Jos de Blokin esitystä kuunnellessanin mieleeni tuli muistuma kodinhoitajien esimiesten tapaamisesta. He kertoivat henkilöstön äärimmäisestä kiireestä ja väsymisestä ja tunteesta, että ei ehdi kohdata asiakkaita. Buurtzorg on kyennyt parempaan.

Teal-tyyppisten tiimien kolme pilaria ovat:

  1. Itsensä johtaminen, joka perustuu autonomian ajatukseen. Ryhmää ei johdeta ulkoapäin. Päätöksiä tekevät kulloinkin ne, jotka tuntevatn asian parhaiten. Tulokset puhuvat puolestaan.
  2. Kokonaisvaltainen ihmisyys, tavoitteena turvallinen paikka. Jäsenet luopuvat ammatillisista naamioistaan. Fiilikset jaetaan. Ilot ja itkut koetaan yhdessä. Asiakkaat kohdataann monine tarpeineen.
  3. Tarkoituksen tunne, johon kuuluu jatkuva ideointi. Jotain syntyy, jotain jää pois. Jokainen jäsen on sisäistänyt työn perimmäisen tarkoituksen, mission. He kokevat työnsän merkitykselliseksi.

Boardmanin webinaarissa todettiin itseohjautuvuudesta, että ”se johtaa, joka tuntee kyseisen asian parhaiten”.Vastuunkanto ja päätöksenteko asuu osaamisen luona.” Pyrkimysn on ”siirtyä vallasta vaikuttamiseen”.

Itseohjautuvuudesta on puhuttu kauan, mutta usein väärinymmärretysti. Kyse ei ole heitteillejätöstä vaan johtamisen muutoksesta. Sekä panostamisesta oppimiseenn ja työn merkityksellisyyteen. Onnistumisen edellytys on yhteinen suunta ja yhteiset arvot. Kaiken sen sisäistäminen vaatii pilotointia, jumppaa ja aikaa. Johtamiselta se edellyttää kokonaan uudenlaista oteta, verrattuna perinteisiinn tottumuksiin.

Entä mikä ihmeen Teal? Lue vaikka tästä. Myös tämä Frederic Laloux´n lyhyt tietoiskun kannattaa kuunnella.

 

#teal #itseohjautuvatorganisaatiot #itseohjautuvuus #johtaminen #buurtzorg #merkityksenkokemus