Johtaja on myyttinen hahmo

Retoriikassa törmäämme kolmen kreikankielisen sanan komboon: logosethos ja pathos. Logos tarkoittaa asioiden hallintaa, ethos puhujan uskottavuutta, ja pathos viittaa tunteeseen.

Nämän kolme sanaa ovat käypä pelkistys myös johtamisen ideasta. Mitä sanoisit johtajasta, jolla ovat asiat hallussa, joka tunnistaa yhteisönsä tunteet ja jonka persoona herättää luottamusta?

Näitä sanojan pyörittelen joskus valmennuksissani. Ne tarjoavat yllättävän paljon pohdittavaa.

Yksi kreikankielinen sana tästä klassikkokolmikosta kuitenkin puuttuu. Se on mythos.

Johtajuuteen liittyy jotain myyttistä.n Jo lähtökohtaisesti, koska johtajuutta on mahdoton määritellä eksaktisti. Määrittelyjä on tehty satoja, mutta johtaminen on aina myös jotain muuta. Tietenkin voimme tunnistaa joitain ydinasioita, kuten tehtävä,n ihmiset, kommunikaatio ja ryhmä. Mutta johtajuus ei tyhjenny niihin.

Johtaja on myyttinen olento. 

Myytti tarkoittaa tarinaa. Ennen suuret kasvatukselliset ideat kerrottiin tarinoina. Heimokulttuureissa ne kulkivat suullisena perimätietonan sukupolvelta toiselle. Vanhassa testamentissa kansan identiteettiä vahvistettiin niiden avulla. Antiikin Kreikan mytologiassa seikkailivat jumalat, jotka joskus sekoittuivat ihmisiin. Roomassa kerrottiin legendoja urotöitä tehneistä sankareista.n Meidän aivomme ovat rakentuneet luomaan ja tulkitsemaan tarinoita.

Vaikuttavien hahmojen ympärille syntyy oma mytologiansa. Heidän yksittäiset tekonsa, hyvät ja huonot, lähtevät vaeltamaan omaa kiertokulkuaan. Mannerheimn kuvataan henkilöksi, joka tunsi sotilaansa ja tervehti heitä kädestä pitäen. Oikeasti hän ei voinut tuntea kaikkia, mutta rintamalla käydessään hän puhui ystävällisesti sotilaiden kanssa, ja siitän levisivät kuvat ja kertomukset. Syntyi myytti.

Jokaisesta johtajasta ja esimiehestä sikiää tarinoita ja huhuja, jotka saavat alkunsa ehkä yksittäisestä episodista, jossa hän sanoo tai tekee jotain ystävällistän tai epäystävällistä. Vain osa niistä on tarkoitettu kerrottavaksi, mutta niitä kerrotaan kuitenkin.

Mitä kaikkea minustakin puhuttiin, kun olin johtaja? Mitä minun valmentajan työstäni puhutaan? Se kaikkin tapahtui ja tapahtuu jossain minun vaikutuspiirini ulkopuolella.

Entä sitten?

Sitä vaan, että johtajuus on paljon muuta kuin mitä johtaja tietoisesti ja eksplisiittisesti haluaa tuoda julki. Joskus se muu tukee hänenn pyrkimyksiään ja tavoitteitaan. Joskus se taas haittaa niitä pahasti.

Osittain siihen kaikkeen voi suhtautua tyynellä myhäilyllä. Sitä tapahtuu meille kaikille.

Joskus kuitenkin tarinoiden merkitys voi ollan ratkaisevan suuri, hyvässä ja pahassa. Johtajan on hyvä muistaa, että hänen kaikkea tekemistään tarkkaillaan. Yksittäinen hyvä ele vaikka talon nuorelle tulokkaalle voi synnyttää mytologiaa, joka vahvistaan häntä kohtaan tunnettua luottamusta. Tai jos hän julkisesti haukkuu mokan tehneen työntekijän, hän voi joutua läpi uransa kantamaan töykeän tyypin leimaa. 

Meistä kaikista kulkee tarinoita. Johtaja-n ja vaikuttajatarinat kantavat kauimmas.

 

#johtajuus #myytti #mythos #tarina #huhu #legenda