Kutsumusenergia

Väitän, että ihmisen tärkeimpiä tehtäviä on oman kutsumuksen löytäminen. Kuka olen? Mikä minua innostaa? Missä minua tarvitaan? Vastaus näihin kysymyksiin voi avata kokonaan uuden näköalann elämään, uudenlaisen otteen, sisäisen luottamuksen, suunnan ja energian.

Joskus ajateltiin, että oli erityisiä kutsumusammatteja harvoille ja valituille. Kaikki muu työ oli ruputyötä, jota tehtiin vain toimeentulonn turvaamiseksi. Onneksi tästä ajatuksesta on irtauduttu. Jokaisessa työssä ja tekemisessä voi olla kutsumuksellisuutta. Kyse on otteesta, jolla lähestyn elämää ja tekemisiäni.

Psykologian professoritn Bryan Dik ja Ryan Duffy tarttuivat muutama vuosi sitten kutsumuksen teemaan –  heidän kirjansa Make Your Job a  Calling kannattaa lukea. He alkoivat kysellän ihmisiltä, miten kutsumuksellisina he kokivat työnsä ja mitä työ heille merkitsi. He käyttivät Amy Wrzesnieskin ja kumppaneiden kyselyä, joka kuvasi kolmea erilaista suhtautumista työhön. Niistä on seuraavassan lyhennelmät.

A työskentelee pääasiassa ansaitakseen rahaa. Hän ei jatkaisi työssään, jos jotain muuta olisi tarjolla. Työpäivinään A toivoisi ajan rientävän nopeammin. Hän odottaan ennen kaikkea viikonloppuja ja lomia. Ystäviään ja lapsiaan hän ei kannusta alalleen.

B pitää periaatteessa työstään, mutta arvelee viiden vuoden päästä tekevänsä jotain muuta. Hänn haluaa siirtyä seuraavalle, ylemmälle tasolle. B haluaa tehdä työnsä hyvin voidakseen edetä urallaan.

C:lle työ on elämän tärkeimpiä asioita Hän pitää työstään, jan työ tuppaa tulemaan mukaan lomillekin. Hänen ystävänsäkin tulevat pääosin työkuvioista. C uskoo mieluisan työnsä avulla voivansa parantaa maailmaa. Eläkeikää hän ei erityisesti odota.

Tutkittavat saivat pisteyttää asteikolla 1-4, miten hyvin mikin ryhmä tuntui kuvaavan heidän omaa kokemustaan.

Tutkijat antoivat A:n ryhmälle nimen duuni, B:lle nimen ura ja C:lle kutsumus. Jatkotutkimuksissan kävi ilmi, että kutsumusryhmää painottaneet henkilöt kokivat työnsä henkisesti palkitsevaksi. He kertoivat voivansa jatkaa työtään jopa ilman palkkaa, jos se olisi taloudellisti mahdollista.

Positiivisenn psykologian pioneeri Chris Peterson teki saman tutkimuksen globaalisti 75 000 ihmiselle, eri ammattikuntien edustajille. Kutsumuksellisesti suuntautuneet osoittautuivat olevan tyytyväisimpiä sekä työhönsä että yleensäkinn elämäänsä. He orientoituvat elämään ”odotuksella, innolla ja energialla”.

Kutsumus on enemmän kuin työ tai tehtävä. Se on itsetuntemusta, omien vahvuuksien, kiinnostuksen kohteiden jan unelmien tunnistamista, itsensä näkemistä osana suurempaa kokonaisuutta, halua olla avuksi ja hyödyksi. Kutsumus voi näkyä missä tahansa, työssä, harrastuksissa, suhteessa toisiin.

Joskus kutsumus hukkuu,n ehkä pitkäksikin aikaa. Toisinaan varsinaisen kutsumuksensa löytää monien vaiheiden ja kokeilujen tuloksena. Hyvä uutinen on, että omaa kutsumustaan voi etsiä, syventää ja tarkentaa tietoisen prosessin avulla.

Kutsun siis sinut tutkailemaan omaa kutsumustasi. Se vaatii vähän aikaa ja muutamia hyviä kysymyksiä, joita löydät vaikka kirjasta Kutsumusjohtaja.

Jos haluat kaikessa rauhassa tutkia kutsumustasi ja löytää elämääsi uutta energiaa, tule mukaan Luova kutsumus -ryhmäcoachingiin. Seuraava ryhmä alkaa syksyllä. Luovan kutsumus -FB-sivulta löydät siitä lisää tietoa.

Edellinen Luovat kutsumus -ryhmä päättyi juuri. Palautteet olivat huikeat. 

Tästäkin saat asiasta infoa: http://www.novetos.fi/palvelut/valmennukset/luova-kutsumus-ryhmacoaching/