Luovuus on osa jokaisen arkea ja voisi olla vielä enemmän

Syvimmältä olemukseltaan luovuus on ei enempää eikä vähempää kuin elämän ydinteema.

Luovuutta tulkitaan usein hassuilla tavoilla. Se mystifioidaan kuuluvaksi vain taiteilijoille ja pellepelottomille.n Tai se mekanisoidaan prosesseiksi ja tekniikoiksi.

Liike-elämässä luovuuden käsite on kutistettu innovatiivisuudeksi. Se tarkoittaa asioiden systemaattista tarkastelua useista näkökulmista. Etsitään ideoita, joistan jotkut voivat olla keksintöjä ja jotkut vanhan tuotteen fiilaamista. Joskus, jos hyvin käy, niistä tulee valmiita tuotteita tai toimintamalleja, innovaatioita.

Luovuus on enemmän. Se ei tyhjenny siihenkään, ettän maalaa tauluja, kirjoittaa kirjoja, säveltää tai laatii räväköitä mainoksia.

Luovuus on maailmankaikkeuden ytimessä vaikuttava voima. Tämän lennokkaan ajatuksen bongasin 25 vuotta sitten teologifilosofin Matthew Foxilta, joka puhuu käsitteistä Creation Spirituality ja luomisen teologia.

Elämässä käydään jatkuvaa taistelua luovien ja järjestystä ylläpitävien rakenteiden välillä. n On kaaos ja on järjestys. Ilman kaaoksen tai Foxin käyttämää ekstaasin ideaa universumi olisi kuin mekano, jossa kaikki tapahtuisi loogisten syy-seuraussuhteiden mukaan, newtonilaiseen tapaan. Viimeistään kvanttifysiikkan on kumonnut tämän ajatuksen, kuten olen lukenut viisaampien sanovan.

Elävässä elämässä järjestys kuvaa paitsi luonnonlakeja myös yhteiselämän rakenteita, perinteitä, uskomusjärjestelmiän ja suunniteltuja toimintatapoja.

Kaaos ja struktuurit tarvitsevat tosiaan. Ne ovat kuin DNA:n kaksisäikeinen nauha, makromolekyylien muodostama kaksoiskierre.

Universumi syntyi alkuräjähdyksestä, ja räjähdys jatkuu.n Olemme yhä osa tätä kosmista pamausta, hillittömällä vauhdilla matkalla ei minnekään, luonnonlakien ja kaaoksen ohjaamina.

Mitä oli ennen alkuräjähdystä, siitä ei ole tietoa. Ehkän aiempia universumeita? Jotain tapahtui 13,7 miljardia vuotta sitten, jotain ennustettavaa ja jotain luovan kaoottista.

Martti Lindqvist sanoi: ”Elämä on luovuudella hedelmöitetty kaaos… Psyyken tasolla luovuus on kykyän kestää sisäistä kaaosta ja hahmottaa sitä mielekkäästi sillä tavalla, että uudenlainen toiminta tulee mahdolliseksi.”

On räjähtävä, ekstaattinen, kaoottinen luovuus. Ja ovat jäsentävätn ja kokoavat struktuurit, jotka täydentävät luovuutta ja asettavat sille rajat.

Mitä tämä merkitsee arjessa? Esimerkiksi sitä, että olemme kaikki luovia. Että jokainen tilanne on mahdollisuus ajatella ja toimian luovasti. Tänään voin vaikka maistaa jotain uutta makua, kyseenalaistaa vanhan tottumukseni tai lähestyä hankalaa tilannetta tai suhdetta uudella tavalla.

Aivomme tykkäävät luovuudesta. Kahlitun luovuuden vapauttaminenn parantaa hyvinvointiamme.

Jos ja kun on näin, sillä tulisi olla seurauksia koko yhteiskunnassa, hallinnossa, liike-elämässä, kasvatuksessa, kirkossa.

Ps. Tämä teksti on muokattu vuonna 2007 julkaisemani kirjann Luova kutsumus – Tarkoituksen kokemisen taito yhden luvun alun pohjalta.

 

Avainsanat: luovuus, rakenne, struktuuri, kaaos, ekstaasi, arjen luovuus, Creation Spirituality, innovaatiot, hyvinvointi