Onko pandemialla jokin tarkoitus?

Onko pandemialla ylimaallinen tarkoitus? Tämä kysymys on noussut esille, koska ihminen on merkityksiä ja tarkoituksia etsivä olento. Onko pandemia osa kosmista hyvän ja pahan tai Jumalan ja saatanan välistä taistelua?n Onko menossa viimeinen taisto, rintamaamme yhtykää?

Pandemialla epäilemättä on merkitys, sellainen, minkä me annamme sille. 

Sen sijaan en osaa tunnistaa sille ennalta määrättyä elämään suurempaa tarkoitusta. Elämässä tapahtuu asioita, jotkut pieniä, jotkut suuria. Jotkut tapahtuvat meistä riippumatta, jotkut meidän takiamme tai myötävaikutuksellamme. Jumalan selän taakse emme voi paeta. Vastuun tehdyistä virheistä ja tulevista ratkaisuista on meillä itsellämme.

Virus on osa luontoa, luomakuntaa. Lähtökohtaisesti jokainen luontokappale on arvokas, vaikka yksilöinä ja lajeina arvotammekin niitä plus-n ja miinusmerkkisinä. Jänis ei pidä kettua arvokkaana. Kettu puolestaan arvostaa jänistä. Arvottaminen riippuu siitä, missä kohtaa ravintoketjua olemme.

Virusta emme arvosta, koska olemme sen saalista. Virus arvostaisin meitä, jos sillä olisi kyky ajatella.

On lohdullista ajatella, että nytkin elämme vaihetta, joka lähtökohtaisesti on luonnollinen. Meille tämä on kriisi, COVID-19:lle tämä on lahja.

Vaikka emmen etsisi pandemialle jumalallisia merkityksiä, niin voimme kysyä, onko ihmiskunta rikkonut jotain, jonka seurauksista nyt kärsimme, kantanut vastuunsa kehnosti. Toteutuuko tässä rikoksen ja rangaistuksen kaava? Olemmeko puuttuneet luonnonn tasapainoon tavalla, jonka seurauksista joudumme kärsimään? 

Ennen globaalin liikkumisen ja modernin teknologian aikaa ei ollut pandemioita vaan korkeintaan yhden maanosan laajuisia kulkutauteja. Syrjässä asuvat alkuperäiskansatn olivat turvassa.

Eliöillä on luontainen pyrkimys vallata alaa ja siten turvata oman lajinsa jatkuminen. Se on niiden vietti. Lupiinit leviävät Suomessa ja alppiruusut Skotlannin Ylämaalla, koska muu kasvikunta on heikosti varustautunutn niiden leviämiseen. Jossain kohtaa tulee luonnollinen stoppi, saturaatio. 

Vanhat kulttuurit suurkaupunkeineen laajenivat, kunnes ne tukehtuivat itseensä.

Megamittakaavassa ihmiskunta toteuttaa tätä samaa. Seuraamme luonnollistan viettiämme. Valloitamme alaa, kehitymme, voitamme esteitä, unelmoimme uudesta, kasvamme.  Jossain tulee piste, jossa systeemi romahtaa, luultavasti paljon ennen auringon energiavarojen loppumista viiden miljardin vuoden kuluttua.

Tämän ei ole dystopiaa, vaan luonnonlakien kanssa elämistä. Pandemioita tulee, koska niille tarjoutuu mahdollisuus. Väestö kasvaa, koska se on mahdollista. Tappavia sotia käydään, koska ne ovat mahdollisia.

Pohjimmiltaann menossa on näkymätön taistelu. Jotkut kokevat käyvänsä sotaa nimeltä tietämättömyys vastaan tieto tai osallistuvansa kilpajuoksuun lajissa luonto vastaan teknologia, jossa luonto lopulta luovuttaa. Minun näkemyksenin on, että vastakkain ovat vietti ja arvot. 

Pandemian suuri kysymys on, mitä me lopulta haluamme elämältä ja tulevaisuudelta. Tätä miettiessämme olemme etiikan kovimmassa ytimessä.

Minkä tarkoituksenn siis annan pandemialle? Vastaan, kun tiedän, mikä on elämän tarkoitus.

 

#merkitys #tarkoitus #pandemia #korona #luonto #teknologia #arvot #etiikka