Transsendenssia, merkitystä ja polvistumista

Onko toimintasi vain käsillä olevien ongelmien hätäisiä ratkaisuyrityksiä? Tai lähinnä vanhan toistamista? Jos on, niin kannattaisi alkaa miettiä transsendenssia.

Trans viittaa rajan ylittämiseen,n näköesteen takana olevaan, toisenlaiseen ja outoon. Jotain muuttuu, ja kavutaan esteen toiselle puolelle. Mieti vaikka sanoja transformaatio, transport, transistori, transsi ja transsukupuolinen. Aikoinaan transsendenssilla tarkoitettiin ylimaallistan ja tuonpuoleista. Sitten mukaan tuli filosofinen ja psykologinen ulottuvuus.

Nyttemmin transsendenssista puhutaan usein kokemuksena, jossa minää tai yhteisömme tarkastellaan suhteessa ulkoiseen maailmaan, toiseen ihmiseen ja kuplaan,n itselle vieraaseen tieteenalaan, tulevaisuuteen tai vaikka minän kehittymiseen. Merkityksen ja kutsumuksen psykologiassa käytetään termiä Self-transcendence, minän tai itsen ylittävyys.

Transsendenssinn kokemus näyttää olevan universaali.

Positiivisen psykologian isähahmot Christopher Peterson ja Martin Seligman tunnistivat laajassa tutkimuksessaan kuusin universaalia hyvettä: Viisaus ja tieto, Rohkeus, Ihmisyys, Oikeudenmukaisuus, Kohtuullisuus sekä Transsendenssi. 

Transsendenssiin he sisällyttivät käsitteitä: kauneuden arvostaminen, ihmettely, kiitollisuus,n toivo ja suuntautuminen tulevaisuuteen, huumori ja leikkimielisyys, henkisyys ja hengellisyys, usko sekä tarkoituksen kokeminen. Kaikki ilmiöitä, jotka ovat rationaalisen lineaarisuuden ja ennakoitavuuden ulkopuolella.

Fjodor Dostojevskin pohdiskelee transsendenssin merkitystä: ”Jos suunnattoman suuri riistetään ihmisiltä, he eivät halua elää vaan kuolevat epätoivoon. Suunnaton ja ääretön on ihmiselle yhtä välttämätönn kuin pieni planeetta, jolla hän asustaa.”

Kyse voi olla suuresta intuitiivisesta oivalluksesta. Tai usein arkisemmasta ilmiöstä, joka tapahtuu erilaisissa risteyskohdissa. Mitä voimme kuvitella mahdolliseksi, vaikkemme havaitsen sitä? Mikä on minän suhde ulkoiseen todellisuuteen? Mikä on minän suhde sinään? Mitä voisin oppia siitä, mitä en täysin ymmärrä? Minkä suuremman todellisuuden osaksi miellän itseni? 

Heureka. Jotain loksahti paikalleen. Oudosti.

Suosittuja transsendenssi-ilmaisuja ovat esimerkiksi: ”Teen tämän perheeni hyväksi.” ”Olen isänmaan asialla?” ”Omistan työni tieteelle.” Tain taiteelle. Vastaavia merkityksiä annamme sanoille ilmasto, universumi, aate, Jumala.

Omia transsendenssin kokemuksiaan voi tunnustella muutaman apukysymyksen avulla:

Mitä tai keitä palvelen? Tähän onn helppo löytää monia vastauksia, kuten yhteisöäni, asiakkaitamme tai vaikka suomalaista työelämää.

Mille kumarran? Vastauksia tulee vähemmän. Messin tekemälle upealle maalillen ehkä. Ylivoimaisen koskettavalle musiikkiesitykselle. Rohkealle, viisaalle ja epäitsekkäälle johtamisteolle. Sinulla on oma listasi.

Minkä edessä polvistun? Vastausten määrä typistyy. Ehkän niitä löytyy vain 2-3, mutta ne ovat sitäkin räjäyttävämpiä. 

Kypsään ihmisyyteen kuuluu kyky polvistua.

Reflektiotehtävä. Mieti mainittuja kuutta hyvettä. Miten ne auttaisivatn siirtymään pandemian jälkeiseen aikaan?