Etiikka on kykyä luopua ideologisista ehdottomuuksista

Monet eettiset hasardit tapahtuvat, kun asioita tarkastellaan vain yhden moraaliperiaatteen kannalta. Useimmat tilanteet ovat moniulotteisia, monimutkaisia ja monikerroksisia, ja ratkaisut vaikuttavat moneen suuntaan.

Jos eettisenä periaatteenan on vahva ideologia, valinnat voivat joskus osua oikeaan mutta joskus taas aiheuttaa suurta vahinkoa. Otan esimerkkejä.

Abortin eettinen oikeutus on siinä, että sen avulla suojellaan äidin ja lapsen terveyttä ja ihmisarvoistan elämää. Toisaalta aborttia on myös käytetty lähes ehkäisyyn verrattavana toimenpiteenä.

Abortin vastustajien oikeutettu teesi on elämän tinkimätön kunnioitus. Toisaalta ideologinen vastustaminenn on joissain tapauksissa johtanut äidin tai lapsen hengen menetykseen tai tuhonnut äidin mahdollisuudet elää hyvää elämää.

Eutanasian hyväksyjät lähtevät siitä, että ihmisellän on oikeus valvotulla tavalla saada kohtuuttomat kärsimyksensä päättymään. Tai hänellä on mahdollisuus tehdä hoitotestamentti, johon voi liittyä armokuoleman vaihtoehto. On väitetty, että eutanasiaan on toteutettu myös kevein perustein.

Eutanasian vastustajat katsovat, että elämän päättäminen tietoisena toimenpiteenä ei ole ihmisen vallassa. Kuolemaa voidaan nopeuttaa korkeintaan jättämällän jokin hoitotoimenpide tekemättä. Heidän ehdoton elämän kunnioituksen periaatteensa horjuu, jos he hyväksyvät ihmisten lähettämisen kuolemaan, kuten sotaan, usein vastoin lähetettyjen omaa tahtoa.

Esimerkkejän ideologisista ehdottomuuksista on monilla elämänalueilla. Kommunismin ylevä idea oli tasa-arvo ja työn omistajuuden jakaminen tekijöille itselleen. Korkeista eettisistä periaatteista huolimatta tai ehkä juuri niiden takian tuloksena oli mahalasku, josta kärsivät miljoonat ihmiset.

Kapitalismissakin on taustalla ideologia, jota myös on puhtaaksiviljelty. Sen korkeana periaatteena on yksilön valinnanvapauden kunnioittaminen ja vapaa kilpailu.  Tuloksenan on maailma, jossa varaus jakaantuu äärimmäisen epätasaisesti.

Yhdysvaltojen aselakienkin taustalla on yksilöiden valinnanvapauden aate.

Esimerkkejä voisi luetella nationalismin ja isänmaallisuuden ihanteistan aina uskonnon tai tieteen yksisilmäiseen kaiken selittävyyteen tai teknologian kaikkivoipuuden ylistämiseen.

Ideologioiden avulla ryhmä tai sekava joukkio löytää keskinäisen liiman. Ne auttavat tekemäänn tarvittaessa nopeita suoraviivaisia johtopäätöksiä ja valintoja, joissa tosin ei oteta huomioon elämän monimutkaisuutta.

Parhaatkin ideologiat ja jäykät uskomukset voivat olla kuin ohjuksia, jotka ammutaan ilmaann ja joiden kulkuun ei sen jälkeen voi enää vaikuttaa. Tuloksena on tuhoa ja hävitystä.

Etiikka on taitoa tarkistaa lähtöoletuksiaan ja suhtautua kriittisesti vakiovastauksiinsa. Se ei sulje pois omaa elämänkatsomusta,n mutta se on kykyä katsoa yli omien päämäärien.

En vastusta ehdottomasti ehdottomuutta. Joskus kohtuullisuus voi olla kohtuutonta. Mutta muistetaan, että monet maailman suurimmista vääryyksistä ovat tapahtuneetn eettisten ehdottomuuksien tuloksina.

Yleensä teemme valintojamme elämän sekavissa melskeissä, emme kliinisissä laboratorio-olosuhteissa. Ideologia voi olla etiikan pahin vihollinen, jopa pahempi kuin pahuus.

 

Ps. Joskus oman etiikan tai periaatteen korostaminen on naamio, jonka taustalla on inhoreaktio jotain ilmiötä kohtaan. Luulen esimerkiksi maahanmuuttoasenteissa olevan tällaistakin.

Avainsanat: etiikka,n moraali, ideologiat, uskomukset, dialogi, ehdottomuudet