Muutoksissa faktat ja myytit kulkevat käsi kädessä. Sote on siitä esimerkki.

Johtaminen on mielikuvien tietoista tai tahatonta luomista. Vaikka alkuperäinen muutosidea olisi miten hyvä, hanke voi tärvääntyä, kun hankkeesta poikivat mielikuvat lähtevät elämään omaa elämäänsä.

Otan esimerkiksi soten, koska se on ajankohtainen ja koska sen mielikuvakämmi on ilmeinen.

Tutki sotea ja opi muutosjohtamisesta.

Sote lähti ajatuksesta, että terveydenhuollon järjestelmässä on puutteita, jonotn terveyskeskuksiin ovat pitkiä, erikoissairaanhoito toteutuu epätasaisesti, kansalaiset ovat eriarvoisessa asemassa, systeemi on kallis, terveys- ja sosiaalipalvelut eivät kohtaa ja hoidon laadussakin olisi petrattavaa.

Suomalaisille halutaann sote, joka on nykymallia laadukkaampi ja kustannustehokkaampi. Tähän asti kaikki hyvin.

Mitä tapahtui? Sotekeskustelun ytimeen jäi mielikuva, että päähallituspuolueet tekivät diilin, jota alettiin kutsua lehmänkaupaksi.n Keskusta sai toteuttaa unelmansa eli 18 maakunnan Suomen. Kokoomus pääsi vyöryttämään palvelujen painopistettä enemmän yksityisten toimijoiden puolelle. Nimeksi sille annettiin valinnanvapaus. 

Nämän ovat poliittisia päämääriä. Jokaisella puolueella on oikeus ja velvollisuuskin pyrkiä edistämään ideologiaansa. Jokainen muukin puolue olisi luultavasti vastaavassa tilanteessa huolehtinut omasta aatteestaan.

Soten ylevä ja kansalaisten hyväksymä lähtökohta sementoitui monien mielikuvissa valtapeliksi, jossa tärkeintä ei ollut enää kansalaisten terveys vaan jonkun muun sinänsä perustellun idean vieminenn maaliin. 

Antiikin retoriikan tunnetut avainsanat ovat logosethos ja pathos. Rinnalleen ne tarvitsevat neljännen vahvan sanan: mythos. Henkilöillä ja tapahtumilla ovatn myyttiset ulottuvuutensa. Tarinat elävät, paisuvat, muuttuvat ja synnyttävät uusia tarinoita. 

Muutostilanteissa tärkeintä on palauttaa mieliin yhä uudestaan muutoksen missio. Miksi tähän muutokseenn lähdettiin? Mitä lopulta haluamme? Miten päätöksemme johtavat tähän maaliin?

Missioidean tulee kuulua ja näkyä avainhenkilöiden kaikissa päätöksissä, valinnoissa ja puheissa, selkeästi,n ilman sivujuonteita. Mission ja vision tulee tuntua eläviltä. Valintoja tulee perustella, jumpata, testata ja kypsytellä. Kun perusymmärrys on selvä, toimenpideohjelmilla on onnistumisen mahdollisuus.

Soten ympärillän leijuva kielteinen mythos on hallituksen taakka, joka tekee muutoksen johtamisen vaikeaksi. ”Hyvä tästä tulee, uskokaa meitä” -tyyppinen vakuuttelu toimii muutostilanteissa vain harvoin, varsinkin jos luottamus johtoon rakoilee.

Mitä opimme tästä kaikesta? Sinulla, minulla, jokaisella johtajalla ja organisaatiolla on oma myyttinen tarina, joka on hyvä tunnistaa. Meistä kaikista kerrotaan jotain, hyvää tai huonoa tai molempia. 

Brändiän voi rakentaa, mutta mythos voi lähteä kulkemaan omaan suuntaansa.

Johtajan yksi varomaton sana tai ele voi muuttaa kaiken. Siksi on tärkeää olla johdonmukainen myös silloin, kun kuvittelee, etteivät kamerat ole paikallan ja ettei kukaan havainnoi tai välitä.

 

#muutos #johtaminen #mythos #tarinat #mielikuvat