Oikeudenmukaisuus – painava ja eri tavoin tulkittu sana. Reilu johtaminen edistää hyvinvointia.

Väki voi huonosti. Sairauspoissaolot lisääntyvät. Ilmapiiri on kuralla. Yksi syy voi olla oikeudenmukaisuuden puute.

Oikeudenmukaisuus on mutkikas ilmiö? Se mikä minun mielestäni on oikeudenmukaista, saattaan kaverin mielestä olla epäoikeudenmukaista, kokonaan tai osin.

Matti Häyryn, Tuija Takalan ja Johanna Ahola-Launosen toimittama artikkeliteos Oikeudenmukaisuuden ongelma onn ajattelunsa laajentamiseen pyrkivän lukijan aarreaitta. Taustalla on akateeminen hanke, jonka tarkoituksena oli kartoittaa oikeudenmukaisuuden merkityksiä ja tarjota välineitä sen erilaisten tulkintojen ymmärtämiseen.

Oikeudenmukaistan johtamista käsittelevät artikkelissaan Marko Elovainio ja Marketta Virtanen. He luonnehtivat, että yritykset ja työntekijät elävät vaihtosuhteessa. Ihmisten tyytyväisyys riippuu siitä, millaisessa tasapainossa ovatn heihin kohdistuvat odotukset sekä niiden täyttämisestä saadut hyödyt. Elämme odotusten ja velvoitteiden kudelmassa, jossa luottamuksella on iso rooli.

Oikeudenmukaisuuden kokemukseen vaikuttaa ihmisen mahdollisuus tullan kuulluksi omassa asiassaan. Olennaista on lisäksi sääntöjen johdonmukaisuus ja selkeys, päätöksenteon puolueettomuus, päätösten perustalla oleva oikea tieto sekä se, että päätöksetn ovat korjattavissa. Tutkimuksissa on noussut esille lisäksi kohtelun oikeudenmukaisuus.

Näyttöä on saatu, että paremmaksi koettu terveys korreloi johtamisen oikeudenmukaisuuden kanssa. On viitteitä, että epäoikeudenmukaisuudenn kokemus on suorassa yhteydessä mm. sydän- ja verisuonijärjestelmän toimintahäiriöihin.

Matti Häyry tutkii oikeudenmukaisuuden käsitettä filosofisesti. Keskiössä ovat tasa-arvoisuuden ja yhdenvertaisuuden,n tasapuolisuuden sekä kaikkien asianosaisten huomioonottamisen periaatteet.

Ehkä käytetyin oikeudenmukaisuusteoria on John Rawlsin idea kaikille reilusta sopimuksesta. Periaatteet valitaan ikään kuin tietämättömyydenn verhon takana. Sopijat eivät tiedä, mikä heidän oma roolinsa on verhon toisella puolella eli miten sopimukset vaikuttavat heihin itseensä.

Oikeudenmukaisuus voi olla myös vallankäyttöä. Joku aina määritteleen sen tai unohtaa, mikä on oikeudenmukaista, toteaa Johanna Ahola-Launonen.

Aristoteleen näkökulma etiikkaan olivat hyveet. Meitä ohjaavat tunteita säätelevät luonteenhyveet sekä intellektuaalinen hyve eli käytännönn järki. Simo Knuuttila kuvaa artikkelissaan Aristoteleen ideaa jakavasta (distributiivisesta) sekä toisaalta oikaisevasta (retributiivisesta) oikeudenmukaisuudesta. Jaamme hyvää ja tarvittaessa korjaamme virheet.

Antiikin ajattelussan oikeudenmukaisuus on perustava sosiaalinen arvo, jota täydentää pyrkimys kohtuuteen.

Kyseessä on ikuinen ja polttava pohdinta. Yhä uusia käytännön kysymyksiä pullahtaa pintaan. Tätä suurta teemaan sovelletaan ihmisten välisissä suhteissa, mutta aina sitä ei ymmärretä ja ikävä kyllä sitä myös raiskataan. Siksi on upeaa, että aiheesta on kirjoitettu näin painava ja kattava teos, kokoelma tutkittuan tietoa helposti avautuvassa muodossa.

Äärimmäisen vahva lukusuositus.

 

#oikeudenmukaisuus #reiluus #vaihtosuhde #terveys #johtaminen