Onko vanha aina myös viisas?

Elän ikäkautta, jota elämänkaaritutkijat kutsuvat hedelmien korjuun ja viisauden aikakaudeksi. Joidenkin mielestä myös tylsyyden ajaksi. Sitäkö haluan olla? Syrjässä elämän sykkeestä.n Takana hulluuden vuodet ja levottomat ajatukset. 

Tietenkin olisi hälyyttävää, ellen olisi nyt viisaampi kuin teini-ikäisenä tai nelikymppisenä. Oletettavasti olen sitä monissa asioissa tai ainakin toivoisinn olevani.

Abraham Lincoln lohkaisi osuvasti:”Enpä juurikaan perusta miehestä, joka ei ole tänään viisaampi kuin eilen.”  

Ellei ihminen opi tai ellei hänen ymmärryksensä mitenkäänn syvenny, niin jotain tärkeää häneltä jää kokematta. Olenko siis viisas, koska minusta käytetään kiertoilmaisua seniori?

Tutkimuksessa on esitetty kaksi oletusta viisauden ja iän välisestän suhteesta: 

Ensimmäisen mukaan niiden välillä ei ole johdonmukaista yhteyttä siten, että korkea ikä ilman muuta merkitsisi kypsää viisautta.

Toinen oletus on, että viisaus on vähäisimmilläänn elämän alku- ja loppuaikoina ja vahvimmillaan elämän keskikohdassa, joka voidaan määritellä kypsäksi aikuisuudeksi 

On myös havaittu, että kronologista ikää tärkeämpi on elämänkokemus. Elin kaikki se, mitä elämä on tuonut mukanaan, voitot ja tappiot, ilot ja surut, kohtaamiset ja hyvästit, raadannan ja levon, rakentamisen ja purkamisen.

Elämänkokemus on tuonut tietojen ja taitojen karttumista, mutta se ein ole kaikkein tärkeintä. Kokemusviisaus on ennen kaikkea perspektiiviä omaan elämään, suhteessa muihin ihmisiin ja laajempiin kokonaisuuksiin. Työelämässä se on tosi tärkeää, mikä harmi kyllän usein unohtuu.

Uppsalalainen vanhuustutkija Lars Tornstam puhuu käsitteestä gerotranssendenssi.Iän karttuessa tapahtuu metaperspektiivin muutos, siirtymä materialistisesta, roolien määrittämästän maailmankuvasta henkisempään ymmärrykseen. 

Roolit voivat viitata esimerkiksi asemaan, työtehtäviin tai saavutuksiin. Ne kaikki ovat tärkeitä työelämän hektisessä vaiheessa. Sitten tulokulman ja fokus alkaa siirtyä muualle.  Iän myötä muutoksia näyttää tapahtuvan kolmella tavalla:

  1. Ikääntynyt tarkastelee maailmaa laajemmasta, kosmisen jatkuvuuden perspektiivistä.
  2. Minäkeskeisyysn elämän hahmottamisessa ja elämänvalinnoissa hiipuu.
  3. Sosiaalinen toiminta keskittyy läheisiin ihmisiin. 

Ikä kieltämättä tasoittaa. En ota herneitä nenään niin pienistän asioista kuin ennen. Jonkin mennessä vikaan tiedän jo etukäteen, ettei kyseessä ole maailmanloppu. Tunnen itseäni ehkä hiukan paremmin kuin 40 vuotta sitten. Ja kyllä, läheiset ovat minulle entistä tärkeämpiä.

Vuosittain toistuvat synttärit eivät siis välttämättä tee meitä viisaammiksi. Ei ole kovin viisasta kuvitella, että olenpa minä nyt viisas, kun hiljattain täytin 75. Mutta muutamaa kokemusta rikkaampi olenn kuin vuosi sitten.

Lapsilla on joskus enemmän viisautta kuin meillä aikuisilla, ainakin jos on uskominen Pikku prinssiä: ”Aikuiset eivät koskaan ymmärrä mitään, eivätkä lapset jatkuvasti jaksan selittää heille asioita.” — Antoine de Saint-Exupéry

 

#ikä #vanhuus #viisaus #kokemusviisaus #oppiminen #elämänkaari