Pomo työpaikkakiusattuna

Henkilö tai ryhmä ottaa hampaisiinsa kollegan, tekee hänen elämästään sietämättömän ja mitätöi hänet. Sitä kutsutaan työpaikkakiusaamiseksi. Kiusaajien kerhoon kuuluu myösn esimiehiä, jotka jatkuvilla alistavilla loukkauksillaan tuhoavat alaisen työmotivaation.

TEMin vuonna 2017 tekemän Työelämäbarometrin mukaan 5 % työssäkäyvistä koki kiusaamista. Siis yli 100 000n suomalaista on kiusaamisen uhri, tänäänkin! Useimmiten tilanne alkaa pienistä konflikteista ja sementoituu vuosien kuluessa uudeksi normaaliksi. Yhteisö tottuu siihen ja tuskin tunnistaa sitä enää.

Vähemmänn on puhuttu siitä, että myös kelvolliset hyvää työtä tekevät pomot voivat joutua kiusaamisen kohteiksi. Se voi olla kollektiivista kiusaamista, jossa yhteisö synnyttää sanattoman sopimuksen: tehdäänn pomon elämä vaikeaksi. Se voi ilmetä puhumattomuutena, jatkuvana kyseenalaistamisena, hidasteluna tai halveksivina ilmeinä.

Raaimpia pomokiusaamisen keinoja on ryhmäpäätös, että ”annetaan sille 360-palautteessan surkeat pisteet ja lisätään pirulliset kommentit”. Varsinainen syy voi olla siinä, että esimies on totellut ylhäältä saamiaan ohjeita tai ei ole edeltäjän tapaan suostunut yhteisön pyöritettäväksi.n Lisäpontta voi antaa jokin esimieheen liittyvä piirre, epävarmuus tai moka. Sekä alaisten ikioma kypsymättömyys. 

Jos yhteisö päättää tehdä pomonsa elämän hankalaksi, niin keinojan siihen löytyy helposti. Eikä tarvitse edes käydä ”Tuhoa pomosi” -kurssia.

Esimies on yleensä vahvemmassa asemassa kuin yksittäinen työntekijä. Mutta jos vastassa on kokonainen kollektiivi, niin pomon on ennen pitkää puolustuskyvytön, vaikka hän saisi oman esimiehen henkisen tuen. 

Pomon eväät ovat vähissä silloinkin, kun kiusaaja on yksittäinen pitkän linjan huippuosaaja, joka on tehnyt itsensän korvaamattomaksi ja jolla on sopiva annos narsistista luonnehäiriötä. Ja joka osaa taitavasti manipuloida muille mielikuvan, että pomo ei ole tehtäviensä tasalla ja pyrkii siksi haittaamaan konkarikiusaajan työtä.

Tällaisen tilanteen hoitaminen on mutkikas missio. Pätevän alaisen erottamisen voi tulkita signaaliksi siitä, että pomon kantti ei kestä liian fiksuja alaisia.

Kiperintä on kunnissa, valtiolla ja seurakunnissa,n joissa irtisanomisen tai toiseen tehtävään siirtämisen kynnys on kuin korkea muuri. Etenkin jos systemaattinen kiusaaminen on muille näkymätöntä, näennäisen asiapohjaista sekä sääntöihinn vetoavaa.

Puuttumista jarruttaa usein myös esimiehen pitkä pinna. Hän ei halua olla herkkähipiäinen nipo. Hän saattaa ottaa kiusaamisen johtajalle kuuluvana luontoisetuna, jonka kanssa täytyy elää, varsinkinn kun hoidettavana on isompia haasteita.

Ilmiötä esiintyy jopa ylimmän johdon keskuudessa. Johtoryhmässä voi olla henkilö, joka haluaisi kalifiksi kalifin paikalle. Siinä kiusaaminen on äärimmäisen diskreettiä.n Päältä katsottuna kiusaaja vaikuttaa joviaalilta kollegalta, mutta sopivissa tilanteissa hän tekee johtajansa olon tukalaksi.

Raukkamaista kiusaamista ei tule sietää. Joskus asiallinen konfrontaatio ja avoin keskustelun auttaa. Joskus tarvitaan järeitä otteita. Ulkopuolinen sovittelija, coach tai työnohjaaja on myös avuksi.

 

#työpaikkakiusaaminen #johtaja #työyhteisö #pomo