Toimi vastuullisesti tai kuole

Osallistuin FIBSin järjestämään seminaariin Yritysvastuun nyt. Väkeä oli iso salillinen. Jo jonkin aikaa olin katsonut, että seminaarikiintiöni oli täyttynyt, mutta tiedon päivitykselle on aina tilaa.

Vastuu on periaatteessa aina kuulunut yritysten dna:han. Sitä ei voin vähätellä, että yritys työllistää, maksaa veroja ja tekee hyödyllisiä tuotteita. 

Vanhojen patruunoiden aikana yhtiöt rakensivat lisäksi asuntoja työväelle, saadakseen käyttöönsän työvoimaa. Patruunat järjestivät harrastustoimintaa, kuten liikuntaa ja kulttuuria, sekä rakensivat kouluja ja kirkkoja. Omistajat ja työväki olivat kuin yhtä suurta perhettä. Tai jotain sinne päin.

Sittenn kehitys polarisoitui. Tuli vallalle käsitys, että yrityksen ainoa tehtävä on rahan tekeminen omistajille. Yhteiskunta hoitakoon muut tehtävät. Yrityksen ei tarvitse ajatella ympäröivää maailmaa muuten kuinn ehkä lahjoittamalla rahaa urheiluseuroille.

Nykymaailmassa työnjako on jälleen pantu uusiksi. Yritykset ja yhteiskunta liittoutuvat uudella tavalla. On syntynyt uusi henkinen sopimus. Kenelläkään ei ole kunnollista tulevaisuutta,n ellemme tee yhdessä jotain tosi vaikuttavaa maailman suurten ongelmien ratkaisemiseksi. Sekä yhteiskunnan että liike-elämän lopullinen päämäärä on ihmisten hyvinvointi.

Viimeisen viivan alla tarkastellaann kolmea asiaa, peopleplanet, profit. Tuttu iskusanajono, muttei enää pelkkää utuista haavetta vaan vakavaa totta. 

Olemme tulleet tilanteeseen, jossa yrityksen elinehto on, ettän se kantaa huolta yhteiskunnasta ja planeetasta. Maailman pelastamiseksi yritykset säästävät energiaa, kierrättävät, kieltäytyvät hyödyntämästä toimittajinaan lapsityövoimaa käyttäviän yrityksiä, seuraavat muutenkin toimitusketjujen vastuullisuutta ja pyrkivät luomaan tasa-arvoisia ja inklusiivisia työkulttuureja.

Eettisyydelle ei ole enää vaihtoehtoja. Toimi vastuullisesti tai kuole. ”Et ole pitkäänn olemassa, ellet ole mukana näissä muutoksissa.” (Jyri Arponen, Sitra)

Tutkimus kertoo, että tärkein ajuri yritysvastuulle ovat yrityksen arvot,n vastanneista 34 %:n mukaan. Fiblon Oy:ssä mietitään jokaisen tärkeän päätöksen osalta, miten se toteuttaa yrityksen arvoja. Kotipizzan Groupin toimitusjohtaja Tommi Tervanen korosti yritysvastuun olevan osa arkista toimintakulttuuria, ”meille vastuullisuus on myös elämys”. 

”Parannamme maailmaa servietti kerrallaan.” ”Kun vastuullisuusn on osa kulttuuria, sitä ei tarvitse erikseen korostaa.” (Anne Ekberg, Fiblon) 

”Parhaat talentit tulevat taloon, jossa korostuu merkitys.” ”Merkitys on matka.” ”Vastuullisuus on sitä, että sisäistään tekojen merkityksen.” ”Parannamme maailmaa pizza kerrallaan.” (Tommi Tervanen, Kotipizza)

Seminaarin vahva viesti oli, että vastuullisuuden tulee olla elimellinen osa yrityksen strategiaa. Emme tarvitse erillisiä vastuuohjelmian vaan vastuullisen strategian. Vastuullisuusmittareiden tulee olla liiketoimintamittareita.

Oli rohkaisevaa nähdä tutkimustuloksia, joiden mukaan näitä teemoja mietitään yhä enemmän sekä suurissa ettän pienissä yrityksissä.

Tietenkin on niitäkin, jotka eivät vielä ole havahtuneet miettimään arvojaan, etiikkaansa ja toimintansa vastuullisuutta. Eivät ne kaikki ole vastuuttomia, mutta arvojen ja vastuun jumppaamisestan on taatusti hyötyä.

#yritysvastuu #FIBSry #arvot #etiikka #kulttuuri #yhteiskunta #planeetta #ilmastonmuutos #kiertotalous #kestäväkehitys #vaikuttavuus